کتاب بازاریابی دهان به دهان

اثر اندی سرنویتز از انتشارات آموخته - مترجم: مهرداد فروزنده-کمدی

With straightforward advice and humor, marketing expert Andy Sernovitz will show you how the worlds most respected and profitable companies get their best customers for free through the power of word of mouth. Learn the five essential steps that make word of mouth work and everything you need to get started using them. Understand the real purpose of blogs, communities, viral email, evangelists, and buzz--when to use them and how simple it is to make them work. Discover why some products become huge successes without a penny of promotion--and why some multi-million-dollar advertising campaigns fail to get noticed.


خرید کتاب بازاریابی دهان به دهان
جستجوی کتاب بازاریابی دهان به دهان در گودریدز

معرفی کتاب بازاریابی دهان به دهان از نگاه کاربران
این کتاب بیشتر آنچه را که در دنیایnew @ marketing یافت می شود، تکرار می کند. بعضی از ایده های شایسته ای وجود داشت، اما اکثریت قریب به اتفاق از این مفاهیم عرفانی مانندbe honest @ وdont یک تند تند بود. @ جالب بود چون من دوست داشتم و سپس بلافاصله در GoodReads در حالی که من خواندن این کتاب - در مورد شما تعجب بود - این یک روش crappy به کلمه بازار دهان، @ Cupx Freebies و Bargains @ و هر کسی که کتاب خود را تبلیغ کرد. فرار کن، خریداری نکن، شرکت نکن چیزهایی مثل این که من را از بین می برد.

مشاهده لینک اصلی
D D D · N، D D N، Ðμ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ € N N â € \"â € œÐœÐ ° N € Ð¾Ñ ÐºÐμÑ، инг، ÑƒÑ N، D ° нРدرجه سانتی ÑƒÑ N، D یک € D D нÐ'и Ð¡ÑŠÑ € Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ † HTTP: //www.knigolandia.info/2011/03/b ... DSD кво ° N ‰ Ðμ Ð'Ð درجه سانتی Ðμ Ñ ‡ ° N، овРуÐ'о â € žÐ¼Ð ° N € Ð¾Ñ ÐºÐμÑ، инг، ÑƒÑ N، D ° нРدرجه سانتی ÑƒÑ N، D ° â €؟ Ð¡Ð¿Ð¾Ñ ÐμÐ، € РнÐ'и Ð¡ÑŠÑ Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ € ‰ † нÐμÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ о Ð¿Ñ € Ð¾Ñ N، о - ZD â € \"د درجه سانتی Ð'Ð درجه سانتی нР° N Ð'ÐμÑ ... Ð¾Ñ € ð N °، D ° Ð¿Ñ ‡ € DN Ð¸Ð½Ð Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ درجه سانتی Ð'Ð ° N € N، D · D ° N، воÐμÑ، о нÐμÑ D ‰ о Ð'Ð درجه سانتی уР» ÐμÑ Ð½Ñ Ð²Ð ° N € Ð¿Ñ Ð¾Ð²ÐμжÐ'РнÐμÑ، о درجه سانتی нР° N، оР· د Ñ € D ° D · â € € говоÑ. â € ÐμÑ ‰ ZD оâ можÐμ € Ð'Ð درجه سانتی Ðμ N N، окРاز DD »D ÑƒÑ D» угРدرجه سانتی ÐºÐ¾Ñ N، о N، N € Ñ Ð ± вРدرجه سانتی Ð'Ð ° N Ðμ попуР»N N € DD · DN € D ° ð Ð'Ð ° N N، игнÐμ Ð'о N ... Ð¾Ñ € D ° N، D ° Ð'Ð درجه Ðμ N N € вмъкнÐμ в D ° D · Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ € DN، Ðμ им D нРدرجه سانتی й-вРدرجه سانتی жноÑ، о â € \"Ð'Ð درجه سانتی ул ÐμÑ Ð½Ð¸ DD »D ¸ нРدرجه سانتی Ð¿Ñ € D ° ви живоÑ، D ° им по-Ð¿Ñ € DN N، Ðμн. D D ° Ð'Ð درجه سانتی имРاز N، N، имуР»Ð'Ð درجه سانتی Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ € D، R · D ° нÐμÑ D Ð'Ð درجه سانتی Ð¿Ñ Ñ € € ÐμÐ¿Ð¾Ñ قلع ‡ D ° N، нРدرجه سانتی Ð²Ñ DN киÑ، Ðμ ‡ Ñ ð Ð¿Ñ € DN N، ÐμÐ »د.

مشاهده لینک اصلی
DN، о нÐμ книгРدرجه، B درجه، N € ÐºÐ¾Ñ ÐμÐμ، кР»ÐμвоÐμ Ð¿Ñ € D ° кÑ، DN ‡ ÐμÑ ÐºÐ¾Ðμ Ð¿Ð¾Ñ Ð¾Ð ± иÐμ Ð'л N N € уковоР، DN، ÐμÐ »Ðμй по N، ому، к кР° N оР· Ð'Ð ° N، نو D конÑ، N € ол € DN овРN، نو у ° ± N N ÐμРв Ð¾Ñ € гРدرجه سانتی ниР· D ° N † D ° DD N N € D ° N \"D ° Ð½Ð½Ñ \u003cй мР° N N € Ðμ кÐμÑ، инг.Ð DD» D ьно ¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð درجه سانتی NZ، D · D ° Ñ ‡ Ðμм в NN، D ° N، Ðμ Ð'ÐμÑ € жР° N، نو Ð'ипР»€ Ð¾Ð¼Ð¸Ñ Ð¾Ð²Ð درجه سانتی Ð½Ð½Ñ \u003cN ... @ N † пÐμÑ DD درجه D »DN N، ов @ по N، N € D ° Ð'Ð¸Ñ † ионному мР° N € кÐμÑ، ингу، ÐμÑ Ð »D Ð'Ð¾Ñ N، D ° N، Ð¾Ñ ‡ ð но 1-2» ÑŽÐ'Ðμй، ÐºÐ¾Ñ ، Ð¾Ñ € N \u003cÐμ в N، ÐμмÐμ N، ого، о Ñ ‡ Ðμм Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ € DD »Ð¾Ñ نو в книгÐμ. D 'книгÐμ N، نو ÐμÑ Ñ D ° ммР° N N € D € оÐ'ÐμÑ Ð¶Ð درجه سانتی ниÑ، но Ð¿Ñ € Ð¾Ñ ‡ Ñ € ÐμÑ N، نو ÐμкомÐμнÐ'ую поР»Ð½Ð¾Ñ N، ью، нÐμÑ Ð¼Ð¾Ñ، N N € нР° N، о، N ‡ ‡ Ðμнь N، о Ð¾Ñ Ñ ‡ D ° N N € N، о нÐμкоÑ، Ð¾Ñ \u003cÐμ вÐμÑ D ‰ € ÐμРпÐμÑ ¶ÐμÐ²Ñ \u003cвРدرجه سانتی ÑŽÑ، N нÐμÑ ÐºÐ¾Ð N »ÑŒÐºÐ¾ Ñ € Ð ° D · Ñ € в Ð ° D · Ð½Ñ \u003cN ... мÐμÑ N، D ° N ....

مشاهده لینک اصلی
کلمه ی دهان بازاریابی برای تلفن های موبایل جدید است، اما همه ی آنچه که قبلا می دانید، اما شما WoM را متوجه نمی شوید. همه چیز در مورد حقیقت، صداقت و کیفیت است. اگر شما به دنبال یک کتاب هستید که به شما کمک خواهد کرد که محصول خیمه خود را ترویج کنید .. این کتاب را بخوانید.من واقعا فصل را در مورد خرید با WoM.3 ستاره های منفی دوست داشتم

مشاهده لینک اصلی
یک کتاب جامع جامع. در ابتدا، به ما گفته شده است که این استراتژیها هر کاری را انجام می دهند، اما من نمی توانم کمک کنم، اما متوجه شدم که نمونه هایی که استفاده می کردند، تنها به چند نوع کسب و کار متمرکز بودند و من مایل بودم نمونه های متنوع تر باشند. این گفته شده است، من چند ایده از آن را کردم، بنابراین آن را به خوبی به ارزش خوانده شده است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بازاریابی دهان به دهان


 کتاب وقتی شعله ها شما را در بر می گیرند
 کتاب کاپیتان زیرشلواری
 کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم
 کتاب حمله توالت های سخن گو
 کتاب بازاریابی دهان به دهان
 کتاب مبارزه با رومی ها