مقدمه و توضيحات: دكتر حسين الهي قمشه اي

انگيزه اصلي خلق يك داستان طنزآميز، عشقي است كه نويسنده در دل نسبت به بشريت احساس مي كند و دلش در گرو آن است كه با آوردن لبخندي به لب هاي آدميان و روشن كردن چراغي در دل هاي ايشان پاره اي از غصه ها و نااميدي هاي آن ها را گم مي كند.
اين مجموعه از لطايف ملانصرالدين از منابع گوناگون فارسي و انگليسي نيز بهره گيري از اطلاعات شبكه جهان گردآوري، ترجمه، بازنويسي وتصوير گذاري شده و مطالبي نيز گاه و بي گاه با استفاده از اديبات فارسي در تفسير اين حكايت ها آمده است.


خرید کتاب زیرکی های ملانصرالدین
جستجوی کتاب زیرکی های ملانصرالدین در گودریدز

معرفی کتاب زیرکی های ملانصرالدین از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زیرکی های ملانصرالدین


 کتاب روزهای رخوت
 کتاب عطر سنبل عطر کاج
 کتاب بازاریابی دهان به دهان
 کتاب خودت را جمع و جور کن
 کتاب غریبه ای در قصر
 کتاب هربار که معنی زندگی را فهمیدم، عوضش کردند