این کتاب حکایت روزگار ماست. روزگاری که هر نقطۀ آن پر است از تضاد و تناقض. روزگاری که با هر چیز می‌توان خندید و حکایت شاعری که صبح علی‌الطلوع که از خانه می‌زند بیرون که البته گاهی این صبح علی‌الطلوع 10 صبح است نگاهش و گوشش به این و آن است تا نکته‌ای بشنود و بیابد و بنویسد. نکته‌ای که گاه آن‌ قدر طنزآمیز است که به حادثه‌ای از پیش طراحی شده می‌ماند ولی باور کنید همۀ این لبخندها اگر نام آن‌ها را بتوان لبخند گذاشت، مستندند بدون دخالت دست


خرید کتاب لبخندهای مستند
جستجوی کتاب لبخندهای مستند در گودریدز

معرفی کتاب لبخندهای مستند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب لبخندهای مستند


 کتاب مرد بی وطن
 کتاب زندگی من
 کتاب مرد بی وطن
 کتاب دگردیسی در ضیافت
 کتاب همدستی با بریتانیایی ها
 کتاب خوشبختی در ویترین