کتاب لبخند با یک مغز اضافه

اثر دانیل ام کلاین از انتشارات سوره مهر - مترجم: حسین یعقوبی-کمدی

این یک دوره سقوط پر جنب و جوش، خنده دار و غیر قابل احترام از طریق سنت های فلسفی، مدارس، مفاهیم و متفکران است. این فیلسوف 101 برای همه است که می داند که همه این چیزهای سنگین را جدی بگیرد. برخی از ایده های بزرگ عبارتند از اگزیستانسیالیسم (آنچه هگل و بت میدلر مشترک دارند؟)، فلسفه زبان (چگونه می توان بیان کرد که چطور در یک جزیره بیابانی با هالی بری سر و کار دارد)، فلسفه فمینیست (چرا در پایان یک مرد همیشه یک مرد است) و خیلی بیشتر. در نهایت این همه منطقی است! فلسفه و جوک ها از همین انگیزه ادامه می یابند: احساس ما را از چگونگی چیزها پنهان می کنند، دنیای ما را به وارونه می اندازند، و حقایق پنهان، غالبا ناراحت کننده را در مورد زندگی می فهمند.


خرید کتاب لبخند با یک مغز اضافه
جستجوی کتاب لبخند با یک مغز اضافه در گودریدز

معرفی کتاب لبخند با یک مغز اضافه از نگاه کاربران
معرفی مقدمه ی بی نظیر کوتاهی بر فلسفه - Existentialism، اخلاق، متافیزیک، Utilitarianism و غیره برای بخش فلسفه بخش 4 / 5Wish جوک ها تازه تر و بهتر بود - جوک 2 / 5A خوشنام خواندن. خواندن همه این نویسنده خواهد بود.

مشاهده لینک اصلی
زندگی اساسا پوچ است، و فلسفه هنوز دور از دسترس نیست. به نظر می رسد این تصور است که از خواندن @ Plato و Platypus Walk به Bar @، توسط توماس کاتکارت و دانیل کلاین، که تحلیلی سریع از فلسفه غرب را با استفاده از جوک انجام می دهند، می شود. بله، این احمق ها، بی معنی و بی معنی بی عدالتی است که می تواند عمیق و معنی دار باشد. از متافیزیک تا فلسفه متافیزیکی، کاتکارت و کلین توضیح می دهند که ظرافت های ساده و چروک های اندیشه. هر مفهوم فلسفی خط پانچ خودش را می گیرد. بعضی از آنها می توانند دندان های واقعی باشند، اما پس از آن دوباره، صدای یک خط پانچ اگر پانچ نباشد، صدایی است؟ و آیا آن را هنوز هم می خندد اگر کسی وجود ندارد که آن را بشنود؟ اما من حیرت می کنم ... ما فلسفه را جدی گرفته ایم، اما نه این کتاب. راه ساده ای برای شروع این موضوع، شاید ساده تر از شش اعتبار فلسفه ای بود که شما نیاز دارید که به عنوان یک دانشجوی تازه وارد، اما فراموش کردید هنگامی که یک دانش آموز سال دوم خود را گرفتید. تنها می تواند دستان خود را در ناامیدی بالا بیاندازد و نتیجه گیری کند که فلسفه همه چیز بی معنی است، اما در آن طنز کجاست؟ به طور جدی، فلسفه این لنز است که از طریق آن ما به زندگی نگاه می کنیم و سعی می کنیم معنای آن را ببینیم. ما ممکن است در نگاه اول آن را درک نکنیم، اما شوخی درست ما را به درک مفهوم کمک می کند. مثل بی نهایت @ دو گاو در یک مرتع ایستاده اند یکی به سوی دیگر برگردد و می گوید: اگرچه pi به 5 عدد تقسیم شده است، اما در واقع به بی نهایت می رسد. گاو دوم به اولین می آید و می گوید، Moo. @ یا نسبیت. شرکت چند ملیتی برای یک وزیر امور خارجه تبلیغ می کند. یک بازیگر طلایی درخواست شغل را می کند، آزمون تایپ را می گذراند و مصاحبه ای به او داده می شود. مدیر منابع انسانی می پرسد آیا شما زبان های خارجی صحبت می کنید؟ و پاسخ گیرنده طلایی جواب می دهد، میو. @ این کتاب را برای سرگرمی بخوانید. سوال بعد معنای وجود

مشاهده لینک اصلی
CA © نانوگرم A'Ae ° á »£ ج MA¬nh baºt A'aº§u توسط» 'ñ Y NA پچ »\u003e من KA» ³ پچ »نانوگرم hAe¡i بالا: trÆ ° á»\u003e C A، A £ biaº¿t A'A³ TÁ »\u003e من Y Ä'á لیست کوتاه از طریق mẠ¥» © A baº¡n، RA »\" من A'Ae ° á »£ ج توصیه Ä'á» ده ج »« گونه »™ تی THA NH viên در nhA³m Ä'á» ج کوتاه ماهی »§a mA¬nh. افلاطون و گونه thẠ»پچ» \u003cT BAE ° á »\u003e c و quA¡n ای نوار، nhAe درجه سانتی Tên لولایی» من: حزب اسلامی »آیا Triaº¿t ƒu» ج Tha'ng طریق truya »CAE N ° à ‡ »من. NhAe nhAe ° ° نانوگرم در میلی آمپر »™ تی بررسی » Ÿ trAªn NA Y، دائه ° á »نانوگرم nhAe درجه سانتی tiAªu Ä'á» توسط هه ° á »\u003e نانوگرم ngÆ ° á» £ ج laº¡i thA¬ A'Aºng hAe¡n: حزب اسلامی »ƒu truya» ‡ N CAE ° á »من Tha'ng طریق triaº¿t هکتار» ج. 2 tA¡c giẠ£ Lae در درجه A »\u003e تی از طریق پچ» raº ¥ تی nhiá »nhA¡nh در triaº¿t آیا تو» ج، گونه »-i nhA¡nh Ä'á» cA³ تو MA »™ تی دو CA ¢ تو chuya »‡ N nhaº ± متر قطر» ... نفر giẠ£ من برای ngÆ ° á »من Ä'á» ج حزب اسلامی »ƒu از طریق پچ» صفحه اصلی »نانوگرم تائه تائه ° ° á» ینگه A'A³، DAE درجه A »\u003e من gA³c nhA¬n هکتار من هائه ° á»\u003e ج. از » 'ñ کوتاه NA Y، mA¬nh ngha © saº½ باز» £ P Ä'á »ƒ Ä'á» ج گونه »™ تی cA¡ch NHA» خانه مناسب و معقول YN »baº¡n NG یک ، naºm £ A از طریق پچ »برگ» \u003cCH SA »تائه تائه ° ° á» ماهی ینگه »§a گونه» ™ تی SA »، تاریخ triaº¿t / trÆ ° á» نانوگرم phA¡i برگ »\u003e N، cA²n naº¿u khÃ'ng، quẠ£ مار »± ج khÃ'ng دا» ... بیشتر » 'A،  ¢ تی تو. NhAe درجه یک، یک £ nA³i، cA¡c raº کشتی ¢ N ¥ تی ngaºn هنجد فنجان »N، Lae در درجه A»\u003e تی بیش از چا »© khÃ'ng A'i SA ¢ U و O MA» ™ تی نانوگرم £ mẠNA ماهی »آیا triaº¿t §a» ج. Naº¿u vA¬ ژله truya »‡ N CAE ° á» من کارشناسی ارشد Ä'á »C، thA¬ توسط» 'ñ Y سدیم © نانوگرم khÃ'ng A'aº¿n هر دو سدیم »ده -i» ‡ laº متر.

مشاهده لینک اصلی
آن را بسیار آسان تر برای یادگیری چیزی سخت هنگامی که شما شوخی در اطراف ... ذهن شما بیش از حد پر زرق و برق است دانستن آن را برداشتن دانش در طول راه است.

مشاهده لینک اصلی
برخی از خوانندگان خوب در اینجا که من در آینده استفاده خواهم کرد. این کتاب کوتاه است و فلسفه نور است اما برخی از جوک ها خوب هستند و من از آنها استفاده خواهم کرد. کتاب خوب

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب لبخند با یک مغز اضافه


 کتاب درخت بخشنده
 کتاب بازاریابی دهان به دهان
 کتاب مرد بی وطن
 کتاب غریبه ای در قصر
 کتاب زندگی سخت
 کتاب نظریه ای فلسفی درباره عوضی ها