کتاب هجوم خانم های بوفه دار

اثر دیو پیلکی از انتشارات پرتقال - مترجم: امیرحسین دانشورکیان-کمدی

George and Harold have played a trick or two on nearly everyone at Jerome Horwitz Elementary. When their latest prank causes the schools cranky cafeteria ladies to quit, Mr. Krupp hires a trio of unusual replacements -- who happen to look an awful lot like aliens! Will that curtain-caped crusader, Captain Underpants, save the day once more? Or will those outer-space cafeteria ladies have him for lunch?


خرید کتاب هجوم خانم های بوفه دار
جستجوی کتاب هجوم خانم های بوفه دار در گودریدز

معرفی کتاب هجوم خانم های بوفه دار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هجوم خانم های بوفه دار


 کتاب در جست و جوی قطعه گم شده
 کتاب گربه راهنمای ما
 کتاب سفر شگفت انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود
 کتاب زندگی سخت
 کتاب دفاع از دیوانگی
 کتاب مادربزرگت رو از این جا ببر!