قسمت اول ساخت ادم در 3dsmax

1. راه اندازی یک شخصیت الگو 2.ریگ نور عمومی / مسدود کردن در شخصیت 3. جزئیات اشیاء ساده و RetopologizinG 4. جزئیات شخصیت 5. ما اور رنگ برای شکل دادن به شخصیت های خود را 6 .جزئیات بخش شخصیت 2 7. مو، تنظیم یک سبک با hairfX 8 .استخوان سازی 9 .نتیجه نهایی ارائه
قسمت اول ساخت ادم در 3dsmaxقسمت اول ساخت ادم در 3dsmax
قیمت قیمت : 17000 تومان
تخفیف میزان تخفیف : 5000 تومان
35405 بازدید
نوع فایل : rar

lernman1