قسمت دوم ساخت ادم در 3dsmax

1 تکنیک های UV 2. بافت ES برای سر 3. ساخت چشم 4. BodyPaint و لینک ZAPP Zbru sh 5. آهنگ و رفع با BodyPaint 6. کت و بافت نشستند 7. افزایش مو 8. نکات تکمیلی، اضافه کردن جزئیات 9. دوباره مهندسی شده و نتیجه نهایی ارائه
قسمت دوم ساخت ادم در 3dsmaxقسمت دوم ساخت ادم در 3dsmax
قیمت قیمت : 17000 تومان
تخفیف میزان تخفیف : 5000 تومان
35236 بازدید
نوع فایل : rar

lernman2