کتاب سفر شگفت انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود

اثر رومن پوئرتولاس از انتشارات ققنوس - مترجم: ابوالفضل الله دادی-کمدی

اين كه از كشور جهان چندمی‌ات بيرون بزنی برای خريد در پاريس، اين كه پول خريد را از كمك‌های مردمی گرفته باشی، اين كه مردم و خودت لحظه‌شماری كنيد برای بازگشت، اين كه در پاريس اتفاق‌هايی پيش‌بينی نشدنی بيفتد و ناچار سر از بريتانيا و اسپانيا و كشورهای درجه يك ديگر درآوری، سرانجام اين كه با چند مهاجر غيرقانونی همسفر شوی و... . اين‌ها همه نمادند، نمادهايی كه نويسنده با چيره‌دستی انتخاب و لابه‌لای متن مخفی‌اش كرده تا از فرصت قلم طنزگونه‌اش استفاده كند برای خوانده شدن، برای ديده شدن. برای مخاطبان فرانسوی و بريتانيايی و اسپانيايی و كشورهای ديگر، مرتاض پوئر تولاس در خلال سفر عجيبش برای تمامی مخاطبانش حرف‌ها دارد؛ مخاطبانی كه اكنون ماجراهايش را به بيش از سی و هفت زبان در سراسر جهان می‌خوانند؛


خرید کتاب سفر شگفت انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود
جستجوی کتاب سفر شگفت انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود در گودریدز

معرفی کتاب سفر شگفت انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سفر شگفت انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود


 کتاب مخمل و جین تن خانواده ات کن
 کتاب غریبه ای در قصر
 کتاب دفاع از دیوانگی
 کتاب چراغی زیر شیروانی
 کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم
 کتاب مادربزرگت رو از این جا ببر!